Exchange Powershell

From WikiWiki
Jump to navigation Jump to search
powershell connect

disable certificate check on winrm psremoting

srv records oplijsten
alle gebruikers in ou oplijsten, en dan voor iedere gebruiker die al een @domain.eu mailadres hebben dit op primary zetten
alle mailadressen oplijsten van ene bepaalde ou en exporteren naar een csv-file
alle users oplijsten die een specifiek mailadres hebben (of *@domein.com ofzo)
alle personen in een dl oplijsten en exporteren naar een bestand met gelijkaardige naam


Verschillende mensen toevoegen aan een DL

Indien mailbox not found, wordt er een contact aangemaakt!

alias toevoegen
aantal connected users tonen


full access claimen op een aantal mailboxen


rechten op public folder oplijsten


maintenance schedule oplijsten


pst importeren

Om een pst te importeren of te exporteren in exchange heb je speciale rechten nodig. Dit omdat standaard "data gelekt" kan worden en andere privacy schermutselingen... Via Rbacmanager is de groep "Custom Mailbox Import Export" aangemaakt die deze rechten heeft. (Via aduc in groep steken is voldoende).

De pst in kwestie moet op een gedeelde folder staan die leesbaar is door "Exchange Trusted Subsystem" of "everyone".

Kan ook met flag -IsArchive die de pst onmiddellijk in het archief pompt

Met -TargetRootFolder "RecoveredFiles" kunt ge de locatie binnen uwe mailbox bepalen...

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607310%28v=exchg.141%29.aspx


Om op te volgen: doe nen get-mailboximportrequest of iets specifieker

Een import kan falen door verschillende redenen: meestal gewoon 1 of andere file die corrupt geraakt is doorheen de jaren (waardeloze rommel!). Opvolgen en oplossen kan via volgende powershell-commando's!

pst exporteren

Dezelfde beperking als bij import: je moet lid zijn van de groep "custom mailbox import export" in ad.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607299%28v=exchg.141%29.aspx

zoeken wie wat heeft gedaan

Gebeurt met search-adminauditlog

Wat er is gebeurd met mailbox x?

Wat heeft adminy allemaal gedaan

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff522360%28v=exchg.141%29.aspx


message tracking in powershell


grootte mailboxdatabase


fix corrupte mailboxen

Speel wat met

Check of mailbox in quarantaine staat

Meer info http://support.microsoft.com/kb/2603736

I pulled the mailbox guid from powershell using

I deleted the mailbox guid reg key under: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeI S\<Server Name>\Private-{db guid}\QuarantinedMailboxes\{mailbox guid}

Restarted the Information Store (first failover all dbs exept the affected on towards other node) and the mailbox came back up.

nieuwe mailbox database